Έναρξη λειτουργίας τμήματος εμβρυομητρικής ιατρικής-προγεννητικού ελέγχου.

Ιατρείο Ιατρείο