Στο  B τρίμηνο της εγκυμοσύνης και συγκεκριμένα μεταξύ της 20ης και 24ης εβδομάδας της κύησης το έμβρυο είναι αρκετά ανεπτυγμένο και υπάρχει αρκετό αμνιακό υγρό γύρω του, γεγονός που καθιστά εφικτή την τέλεση του υπερηχογραφήματος Β επιπέδου. Το υπερηχογράφημα Β επιπέδου, εκτελείται από ιατρό εξειδικευμένο στην εμβρυομητρική ιατρική, διαρκεί περίπου 30 λεπτά και ελέγχεται η ανάπτυξη και η μορφολογία του εμβρύου, ο πλακούντας, η ροή του αίματος στον ομφάλιο λώρο, η ποσότητα του αμνιακού υγρού, η αιμάτωση της μήτρας, η ροή του αίματος στην καρδία κ.ά. Το υπερηχογράφημα Β επιπέδου υπολογίζει την τελική πιθανότητα του εμβρύου για συγκεκριμένες χρωμοσωμικές ανωμαλίες και ανάλογα με τα ευρήματα συστήνει ή όχι επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο (αμνιοπαρακέντηση).

Αμνιοπαρακέντηση

    Η αμνιοπαρακέντηση πραγματοποιείται μετά τις 14 εβδομάδες κύησης και κυρίως μεταξύ της 17ης και 23ης εβδομάδας. Πρόκειται για τη λήψη 20κ.εκ αμνιακού υγρού με παρακέντηση υπό συνεχή υπερηχογραφική έλεγχο. Η όλη διαδικασία είναι ανώδυνη (εκτελείται χωρίς αναισθησία) και καλά ανεκτή από την πλειοψηφία των γυναικών. Για τις επόμενες 24 ώρες συστήνεται ανάπαυση ενώ χορηγούνται αντιβιοτικό και προγεστερόνη. Σε έγκυες με ρέζους αρνητικό χορηγείται ενέσιμο σκεύασμα rhophylac για προφύλαξη από ρέζους ευαισθητοποίση.