Η κυτταρολογική εξέταση του κολπικού και ενδοτραχηλικού επιχρίσματος κατά Παπανικολάου ή αλλιώς το τεστ Παπ όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται, οφείλει την ονομασία του στον Γ.Παπανικολάου που το περιέγραψε το 1928 και το καθιέρωσε ως την πλέον διαδεδομένη και αξιόπιστη μέθοδο έγκυρης διάγνωσης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Δεν πρέπει να λησμονούμε πως ο κίνδυνος για ανάπτυξη καρκίνου τραχήλου της μήτρας είναι περίπου 5 φορές υψηλότερος στις γυναίκες που δεν ελέγχονται τακτικά.

Τι ακριβώς εξετάζει το τεστ ΠΑΠ

Η εξέταση στηρίζεται στο γεγονός ότι ο ιός προκαλεί κυτταρικές αλλοιώσεις που μπορούν να εντοπισθούν έγκαιρα. Με την λήψη κυττάρων από τον κόλπο, τον τράχηλο και το ενδοταχηλικό κανάλι και την εξέταση τους σε μικροσκόπιο, ανιχνεύουμε την ύπαρξη τέτοιων αλλοιώσεων και μπορούμε να προτείνουμε την περαιτέρω αντιμετώπιση για τη  ασθενή.

Τι μπορεί να αποκαλύψει  το τεστ ΠΑΠ

    Εκτός από την ύπαρξη των προκαρκινικών και καρκινικών  αλλοιώσεων που οφείλονται στην λοίμωξη από ιό HPV το τεστ ΠΑΠ ανιχνεύει ή δείχνει ενδείξεις και για ένα πλήθος λοιπών παθολογικών καταστάσεων όπως λοιμώξεις μικρόβια, μύκητες, αναερόβια μικρόβια  κτλ. Στην περίπτωση αυτή περαιτέρω έλεγχος με πλήρη καλλιέργεια κολπικού υγρού ή έλεγχος ούρων θα συστηθεί από τον θεράποντα ιατρό

Θετικό Τεστ ΠΑΠ

     Με το όρο θετικό Τεστ ΠΑΠ εννοούμε μια πληθώρα καταστάσεων καθώς σύμφωνα με όσα έχουμε ήδη περιγράψει το Τεστ ΠΑΠ δίνει πληροφορίες για μια πληθώρα παθολογικών καταστάσεων που αφορούν τον κόλπο και τον τράχηλο των γυναικών. Μείζονος σημασίας όμως αποτελούν ευρήματα που αποτελούν ενδείξεις προκαρκινικών ή και καρκινικών αλλοιώσεων, τα οποία και χρήζουν άμεσου και περαιτέρω έλεγχου με κολποσκόπηση – λήψη βιοψιών.      

Γιατί ο προληπτικός έλεγχος του τραχήλου με τεστ Παπ-κολποσκόπηση- δεν επαρκεί;

1. Δεν προστατεύει από την HPV λοίμωξη ή από την επακόλουθη ανάπτυξη προ-καρκινικών βλαβών
2. Ιδιαίτερα ακριβή μέθοδος για πολλές χώρες
3. Περιορισμένη ευαισθησία και ειδικότητα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας – έως και 30% ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα
4. Αρνητική επίδραση στις γυναίκες λόγω της δυσφορίας, των επιπλοκών και της ανησυχίας που προκαλούνται από:
    α. Τη διαδικασία του ελέγχου αυτή καθαυτή
    β. Τα παθολογικά ευρήματα
    γ. Τον περαιτέρω έλεγχο και τη θεραπεία
    δ. Τα αδενοκαρκινώματα αναπτύσσονται σε βαθύτερες περιοχές του τραχηλικού ιστού από αυτές που εξετάζονται στα επιχρίσματα ενός τεστ Παπανικολάου
    ε. Το αδενοκαρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας μπορεί να μην ανιχνευθεί εγκαίρως, οδηγώντας σε διάγνωση σε προχωρημένα στάδια
    στ. Υψηλό κόστος - 6 δισ δολάρια
     ζ. Απαιτεί πολύπλοκες διαδικασίες οργάνωσης και συμμόρφωση