Με τον όρο λαπαροσκόπηση στην γυναικολογία, εννοούμε την χειρουργική προσέγγιση των οργάνων της πυέλου με τηλεσκοπική κάμερα και την διενέργεια των επεμβάσεων μέσω λαπαροσκοπικών εργαλείων που εισέρχονται στο σώμα διαμέσου μικρών οπών. Η τεχνική χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες σχεδόν στο σύνολο των γυναικολογικών επεμβάσεων. Το μέγεθος των οπών κυμαίνεται από 5-11 χιλ και είναι αυτός ο ουσιαστικός λόγος που μειώνει τις ημέρες νοσηλείας των ασθενών, καθώς δεν υπάρχει ο πόνος και η επιβάρυνση των ανοικτών μεγάλων τομών της κλασσικής χειρουργικής μετεγχειρητικά. Παράλληλα εξασφαλίζεται καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, ενώ η ασθενής μετά από νοσηλεία 24-48 ωρών μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινή της ζωή και εργασία. Σημαντικό στοιχείο τέλος αποτελεί το γεγονός ότι η όλη επέμβαση συνήθως καταγράφεται ψηφιακά παρέχοντας ακριβές ιατρικό ιστορικό στην ασθενή.