Η διάγνωση της κύησης στηρίζεται στις πληροφορίες από το ιστορικό της γυναίκας, στην  κλινική εξέταση  και στις παρακλινικές(υπερηχογράφημα) και εργαστηριακές εξετάσεις (β-hHG). Η εγκυμοσύνη αποτελεί την πρώτη σκέψη του μαιευτήρα σε κάθε  γυναίκα αναπαραγωγικής  ηλικίας με αναφερόμενη καθυστέρηση στην περίοδό της.