Κολποσκόπηση καλείται η εξειδικευμένη εξέταση για την διάγνωση-ανίχνευση παθολογικών καταστάσεων του τραχήλου της μήτρας, του κόλπου και του αιδοίου. Συνήθως διενεργείται μετά από εύρεση παθολογικών κυττάρων στο Τεστ ΠΑΠ ωστόσο μπορεί να εκτελεστεί και χωρίς την ύπαρξη παθολογικών ευρημάτων συμπληρωματικά κατά την Γυναικολογική εξέταση, με στόχο να καλύψει το διαγνωστικό κενό το οποίο δημιουργείται από την ύπαρξη των ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων του Τεστ Παπανικολάου.

Οι κύριες  ενδείξεις κολποσκόπησης είναι:

  1. Ορατές δια γυμνού οφθαλμού βλάβες στο αιδοίο, στον κόλπο ή στον τράχηλο της μήτρας.
  2. Αιμορραγία μετά την επαφή-ή μεσοκυκλική αιμορραγία
  3. Παθολογικά ευρήματα από το τεστ Παπανικολάου
  4. Ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς
  5. Ασθενείς των οποίων ο σύντροφος εμφάνισε οξυτενή κονδυλώματα.
  6. Follow up ασθενών που έχουν υποβληθεί σε γυναικολογικές επεμβάσεις για καρκινικές ή προκαρκινικές βλάβες του αιδοίου, κόλπου ή του τραχήλου.

Διενεργεια κολποσκόπησης- Λήψη βιοψιών.

    Η εξέταση ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: η ασθενής τοποθετείται σε γυναικολογική θέση χρησιμοποιείται κολποδιαστολέας για την επισκόπηση του τραχήλου και ακολουθεί  καθαρισμός της εξεταζόμενης περιοχής και εφαρμογή διαλύματος οξεικού οξέος- διαλύματος Lugol τα οποία και αποκαλύπτουν τις περιοχές που έχουν προσβληθεί από Ιο καθώς οι μολυσμένες περιοχές εμφανίζουν λευκάζουσα και υποκίτρινη απόχρωση αντίστοιχα.

    Από τις ύποπτες περιοχές γίνεται η λήψη βιοψιών με χρήση ειδικών λαβίδων, ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την αποτροπή αιμορραγίας, ενώ τα αποτελέσματα είναι συνήθως διαθέσιμα σε 5-10 ημέρες. Η όλη διαδικασία συνήθως διαρκεί περίπου 10 λεπτά και είναι καλά ανεκτη στην συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών. Μικροαιμορραγίες παρατηρούνται σε μικρό ποσοστό ασθενών τις επόμενες 24-48 ώρες ενώ τέλος σπανιότατη είναι η περίπτωση ενεργού αιμορραγίας ή φλεγμονής που θα απαιτήσει επανεξέταση. Προφυλακτική φαρμακευτική αγωγή χορηγείται εφάπαξ μετά το τέλος της εξέτασης ειδικά σε περιπτώσεις λήψης πολλαπλών βιοψιών. Συστήνεται οι ασθενείς να αποφεύγουν σεξουαλικές επαφές – χρήση πισίνας – μπάνιο σε θάλασσα για 7 ημέρες.

Αδυναμία εκτέλεσης Κολποσκόπησης

    Δεν εκτελείται κολποσκόπηση σε περιπτώσεις ενεργού αιμορραγίας από τον κόλπο. Συστήνεται προ της εξέτασης να αποφεύγονται οι κολπικές πλύσεις και η σεξουαλικές επαφές