Όπως έχει ήδη αναφερθεί η παρακολούθηση της κύησης ξεκινά με την επιβεβαίωση της κύησης μετά από αύξηση της Bhcg και τον εντοπισμό κυήματος εντός της ενδομητρικής κοιλότητας με τη χρήση υπερήχου. Εν συνεχεία ο ιατρός θα παραγγείλει μια σειρά εργαστηριακών εξετάσεων που στόχο έχουν να ελέγξουν όλους αυτούς τους παράγοντες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την μητέρα ή και το έμβρυο. Οι εξετάσεις δεν είναι προαιρετικές καθώς η έγκαιρη ανίχνευση κάποιας παθολογίας δίνει τη δυνατότητα για θεραπευτική παρέμβαση χωρίς να προκληθούν δυσάρεστες επιπλοκές.

Οι εξετάσεις που ζητούνται κατά την πρώτη εξέταση ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

 • γεν.αιματος, ομαδα αιματος- RH
 • γεν ουρων, σακχαρο, HbA1c
 • ουρια, ηλεκτροφορηση αιμοσφαιρινης
 • TOXO (IgG-IgM), ΕΡΥΘΡΑ (IgG-IgM)
 • HCV, Hbs-Ag
 • CMV (IgG-IgM), Ant-Hbs
 • ΛΙΣΤΕΡΙΑ (IgG-IgM), H.I.V I-II
 • V.D.R.L, HSV-I, II
 • T3-T4-TSH, PT-APTT-INR
 • Κ.Κ.Υ Αερόβια, αναερόβια μυκόπλασμα, ουρεάπλασμα
 • Ant-HAV, SGOT, SGPT, Κρεατινίνη
 • Test Δρεπάνωσης, Β12, έλεγχος κυστικής ίνωσης.
 • Τεστ παπανικολάου εφόσον δεν έχει γίνει το τελευταίο έτος

Στους επόμενους μήνες ζητούμε από την έγκυο μία επίσκεψη κάθε περίπου τριάντα ημέρες μέχρι το τρίτο τρίμηνο όπου οι επισκέψεις γίνονται πιο συχνές. Οι αιματολογικές εξετάσεις που ζητούμε μετά τον πρώτο γενικό έλεγχο δεν είναι προκαθορισμένες αλλά τροποποιούνται ανάλογα με τα ευρήματα και τις ανάγκες κάθε εγκύου. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • ΓΕΝ.ΑΙΜΑΤΟΣ,  ΓΕΝ ΟΥΡΩΝ,
 • ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, TSH, FT4
 • SGOT, SGPT, Γ-GT, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ, ΟΥΡΙΚΟ
 • ΛΕΥΚΩΜΑ, TOXO (IgG-IgM)
 • ΕΡΥΘΡΑ (IgG-IgM), CMV (IgG-IgM)
 • PT-APTT-INR-ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ

    Η δοκιμασία δυσανεξίας σε γλυκόζη (καμπύλη σακχάρου) γίνεται ανάμεσα στην 24η με 26η εβδομάδα με χορήγηση 75 γρ γλυκόζης και μέτρηση σε 0΄, 60΄,120΄.

     Σε κάθε επίσκεψη από το Δεύτερο τρίμηνο και μετά γίνεται μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, του βάρους της εγκύου και αξιολογείται η παρουσία οιδημάτων και κνησμού.

    Ανάμεσα σε 28-30 εβδομάδα κύησης σε γυναίκες με ρέζους αρνητικό στην ομάδα αίματος γίνεται κάλυψη για ευαισθητοποίηση.

    Μεταξύ της 30-34 εβδομάδας γίνεται το doppler κύησης και ΚΚΥ.
    Μεταξύ της 36-40 εβδομάδας γίνεται το βιοφυσικό προφίλ.