Με το όρο Υστερεκτομή εννοούμε την χειρουργική αφαίρεση της μήτρας. Πρόκειται για μία από τις συχνότερες γυναικολογικές επεμβάσεις η οποία όμως όπως και η μαστεκτομή, επηρεάζει σαφώς την ψυχοσύνθεση της γυναίκας δημιουργώντας ένα αίσθημα ακρωτηριασμού της θηλυκότητας. Το γεγονός αυτό καθιστά την απόφαση για υστερεκτομή βαρύνουσας σημασίας η οποία πρέπει να λαμβάνεται μόνο υπό συγκεκριμένες ενδείξεις.

Ενδείξεις

 • Μήνο-Μητρορραγία που δεν αντιμετωπίζεται συντηρητικά
 • Πρόπτωση μήτρας
 • Αδενομύωση
 • Ευμεγέθη ινομυώματα μήτρας που προκαλούν επιπλοκές σε γυναίκες που δεν επιθυμούν να διατηρήσουν την γονιμότητά τους
 • Καρκίνος ενδομητρίου
 • Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
 • Καρκίνος ωοθηκών ανάλογα με τον ιστολγικό τύπο και την ηλικία της ασθενούς.
 • Καρκίνος των σαλπίγγων.

Το είδος και η τεχνική της υστερεκτομής ποικίλουν ανάλογα με την ένδειξη, την κλινική κατάσταση την ηλικία και υπό προϋποθέσεις και τις επιθυμίες της ασθενούς.

Είδη υστερεκτομής

 • Υφολική: εξαίρεση της μήτρας ανευ του τραχήλου της.
 • Ολική: εξαίρεση της μήτρας μετά του τραχήλου της.
 • Ολική μετά των εξαρτημάτων: όπως η ολική συμπεριλαμβανομένων των ωοθηκών και των σαλπίγγων
 • Ριζική: αποτελεί ιδιαίτερη κατηγορία επεμβάσεων (τύπου Ι, τύπου ΙΙ, τύπου ΙΙΙ , NSRH). Στην ριζική υστερεκτομή αφαιρείται η μήτρα, τα παραμήτρια, ο τράχηλος και το άνω τριτημόριο του κόλπου σε ένα ενιαίο ιστολογικό παρασκεύασμα.

Τεχνικές υστερεκτομής

Κοιλιακή

Προσπέλαση: Εκτελείται με εγκάρσια χαμηλή ή κάθετη μέση υπομφάλια τομή
Πλεονεκτήματα: επιτρέπει μεγάλη ευχέρεια χειρισμών μέσω της άριστης προσπέλασης και του μεγάλου οπτικού πεδίου της πάσχουσας περιοχής, μπορεί να εκτελεστεί και με επισκληρίδιο αναισθησία, ενώ δεν περιορίζεται από το μέγεθος της μήτρας. Ιδανική εάν έχουν προηγηθέι παλαιότερες επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα ή υπάρχει υποψία συμφύσεων
Μειονεκτήματα: έντονος μετεγχειρητικός πόνος, αυξημένη πιθανότητα επιπλοκών από την μεγάλη τομη (διαπύηση- κήλη) αμφίβολο αισθητικό αποτέλεσμα.

Κολπική

Προσπέλαση: διακολπική
Πλεονεκτήματα: Δεν υπάρχουν εμφανείς ουλές, μπορεί να εκτελεστεί και με επισκληρίδιο αναισθησία.
Μειονεκτήματα: Περιορισμένο οπτικό πεδίο και δυνατότητα χειρισμών ιδίως σε περιπτώσεις εκτεταμένης αιμορραγίας. Δεν είναι πάντα εφικτή η αφαίρεση των εξαρτημάτων.

Λαπαροσκοπική

Προσπέλαση: μέσω 3-4 μικρών τομών μεγέθους 5-11 χιλ στο κατώτερο κολιάκο τοίχωμα.
Πλεονεκτήματα: βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα, μικρότερος χρόνος νοσηλείας, ηπιότερος μετεγχειρητικός πόνος, ταχεία επάνοδος στην εργασία.
Μειονεκτήματα: Απαιτείται γενική νάρκωση, δυσκολίες εάν υπάρχουν πολλές συμφύσεις, μεγαλύτερος χειρουργικός χρόνος, ακατάλληλη για καρδιολογικούς-παχύσαρκους ασθενεις

Με το όρο Υστερεκτομή εννοούμε την χειρουργική αφαίρεση της μήτρας. Πρόκειται για μία από τις συχνότερες γυναικολογικές επεμβάσεις η οποία όμως όπως και η μαστεκτομή, επηρεάζει σαφώς την ψυχοσύνθεση της γυναίκας δημιουργώντας ένα αίσθημα ακρωτηριασμού της θηλυκότητας. Το γεγονός αυτό καθιστά την απόφαση για υστερεκτομή βαρύνουσας σημασίας η οποία πρέπει να λαμβάνεται μόνο υπό συγκεκριμένες ενδείξεις.