Τι γνωρίζουμε για τη φυσική λοίμωξη από τον ιό HPV;

Η λοίμωξη είναι τοπική (στο βλεννογόνο του τραχήλου της μήτρας). Έτσι, ο HPV διαφεύγει από το φυσικό μηχανισμό ανοσολογικής απάντησης, διότι:

  • Δεν προκαλεί ιαιμία
  • Δεν καταστρέφει άμεσα τα κύτταρα του ξενιστή
  • Δεν προκαλεί φλεγμονή και καθυστερεί τη φλεγμονώδη απάντηση μέσω κυτοκινών

Συνεπώς η φυσική λοίμωξη δεν επάγει ικανοποιητική ανοσολογική απάντηση

Οδηγεί η φυσική λοίμωξη σε μελλοντική ανοσία;

    Η φυσική λοίμωξη με HPV δεν οδηγεί πάντα σε επαρκή ανοσία για να προστατεύσει από μελλοντικές λοιμώξεις με τον ίδιο ή διαφορετικό τύπο του HPV
Κατά τη διάρκεια της ενεργής σεξουαλικής τους ζωής, οι γυναίκες κινδυνεύουν από λοίμωξη με ογκογόνους τύπους του HPV και επακόλουθη επαναλοίμωξη

Εμβόλια – HPV

    Τα εμβόλια περιέχουν μη λοιμογόνα ιόμορφα σωματίδια των τύπων 6, 11, 16 και 18 του HPV – δεν μπορούν να προκαλέσουν κάποια ασθένεια που να σχετίζεται με τον HPV. Σε κλινικές μελέτες, Τα εμβόλια έχουν χορηγηθεί σε περίπου 16.000 γυναίκες ηλικίας  10–55 ετών. Η παρακολούθηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην χώρα μας κυκλοφορούν δύο εμβόλια κατά του HPV. Το πρωτο με το εμπορικό όνομα Gardasil ξεκίνησε την κυκλοφορία του το 2007 και προσφέρει κάλυψη για τους τύπους 6, 11, 16, 18. Το  δεύτερο εμβόλιο, με το εμπορικό όνομα Cervarix, κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα και προσφέρει κάλυψη για τους τύπους 16, 18, και σύμφωνα με τα νεώτερα δεδομένα προσφέρει ένα ποσοστό κάλυψης και για τα επιθετικά στλέχη 31, 33, 45, προσφέροντας ουσιαστική κάλυψη για περίπου 90% των περιπτώσεων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Εμβολιασμός στις γυναίκες γίνεται σε ηλικίες 12-26 ετών, σε δύο δόσεις για ηλικίες 12-14 και σε τρεις δόσεις σε ηλικίες 15-26 ετών.

Τα εμβόλια είναι καλά ανεκτά;

    Τα εμβόλια φαίνεται να είναι καλά ανεκτά στην συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών   ενώ οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης (πόνος, ερυθρότητα ή οίδημα) καθώς και κεφαλαλγία, μυαλγία και αίσθημα κόπωσης.

Εμβόλια και κύηση

    Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να συστήνουν εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. ο εμβολιασμός πρέπει να αναβάλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της εγκυμοσύνης

Ποιές είναι οι αδυναμίες των εμβολίων; (προβληματα πρωτογενούς πρόληψης)

  • Η συνολική προφύλαξη είναι ακόμα ατελής (70%)
  • 30% των καρκίνων διαφεύγει της πρόληψης
  • Εάν μια γυναίκα έχει μολυνθεί από τους HPV 16 και 18 πριν τον εμβολιασμό δεν καλύπτεται από τα επακόλουθα της μόλυνσης
  • Δεν γνωρίζουμε ακριβώς για πόσο χρονικό διάστημα διατηρείται η κάλυψη μετά από τον εμβολιασμό

Χρειάζεται και εμβόλιο και τεστ ΠΑΠ-γυναικολογική εξέταση;

    Η  γνώση των ανεπαρκειών κάθε μεθόδου τόσο από τους θεράποντες όσο και από τις ασθενείς είναι καθοριστικής σημασίας για την προάσπιση της υγείας των τελευταίων. Ο συνδυασμός πρωτογενούς (εμβόλιο) και δευτερογενούς( Τεστ ΠΑΠ-Γυναικολογική εξέταση) πρόληψης φαίνεται να γεφυρώνει το θεραπευτικό κενό της κάθε μεθόδου ξεχωριστά ελαχιστοποιώντας τις επιπλοκές της μόλυνσης από HPV