Η αντιμυλλέρειος ορμόνη ή αλλίως ο ανασταλτικός παράγοντας των πόρων του Müller (ΑΜΗ) είναι μια πρωτεΐνη που αναστέλλει την ανάπτυξη των πόρων του Müller στο αρσενικό έμβρυο. Εκτός του ανθρώπου η AMH είναι παρούσα σε ψάρια, ερπετά, πουλιά, μαρσιποφόρα, και στον πλακούντα θηλαστικών. Η ΑΜΗ παράγεται, κυρίως, από τα κύτταρα Sertoli των όρχεων και σε μικρό ποσοστό από τις ωοθήκες. Προάγει την απόπτωση των επιθηλιακών κυττάρων των πόρων του Muller και έτσι προκαλεί υποστροφή των πόρων στα άρρενα έμβρυα. Στους πόρους ανευρίσκονται δύο τύποι υποδοχέων της ΑΜΗ (τύπος I και II). Για την υποστροφή των πόρων απαραίτητη είναι η έκφραση και των δύο υποδοχέων. Η ΑΜΗ χρησιμοποιείται για την διερεύνηση διαταραχών του φύλου, την ανίχνευση υποτροπών καρκίνου των ωοθηκών αλλά και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ως δείκτης γονιμότητας, ενώ θεραπευτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύνδρομα υπερανδρογοναιμίας στον καρκίνο του μαστού αλλά και των ωοθηκών.