Ο ενδοκολπικός υπέρηχος αποτελεί την εξέταση εκλογής για την ανίχνευση της πλειοψηφίας των παθολογικών καταστάσεων που αφορούν τη μήτρα τις σάλπιγγες και τις ωοθήκες, καθώς και για την παρακολούθηση της κύησης ιδίως στο α τρίμηνο αυτής. Εκτελείται πάντα κατά την τακτική γυναικολογική εξέταση και ανάλογα με τα ευρήματα μπορεί να συσταθεί επανέλεγχος σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ιδίως σε γυναίκες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση κακοήθειας των γεννητικών οργάνων. Η εξέταση είναι ανώδυνη και καλά ανεκτή στην συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών.