Οι υπέρηχοι αποτελούν στην σύγχρονη εποχή την αιχμή του δόρατος για την ενδομήτρια παρακολούθηση της κύησης παρέχοντας δυνατότητες για έγκυρη και αποφασιστική ιατρική παρέμβαση σε καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για την ζωή του εμβρύου ή και της μητέρας.

Η χρήση τους στην μαιευτική συνοπτικά επιτρέπει:

  1. Διάγνωση της ύπαρξης κυήματος ενδομήτρια και όχι σε έκτοπες θέσεις .
  2. Προσδιορισμός του αριθμού των εμβρύων, της ηλικίας κύησης, της καρδιακής λειτουργίας.
  3. Έλεγχο της συμμετρίας ανάμεσα στις υπερηχογραφικές μετρήσεις και την ημερολογιακή ηλικία κύησης με προσδιορισμό της αμφιβρεγματικής απόστασης, της περιμέτρου κεφαλής-κοιλίας και του μήκους του μηριαίου οστού του εμβρύου. Τυχόν αποκλίσεις ανάμεσα στην ημερολογιακή ηλικία και τις υπερηχογραφικές μετρήσεις αξιολογούνται ιδιαίτερα κατά το τρίτο τρίμηνο κύησης.
  4. Έλεγχος της ποιότητας του εμβρύου και προσδιορισμός των πιθανοτήτων που υπάρχουν για χρωμοσωμικές ή και άλλες ανωμαλίες με την εξέταση της αυχενικής διαφάνειας και το υπερηχογράφημα β επιπέδου.
  5. Έλεγχος με τη μέθοδο Doppler της ροής του αίματος, στον ομφάλιο λώρο, στην μέση εγκεφαλική αρτηρία, στο φλεβώδη πόρου του ήπατος του εμβρύου με στόχο την διάγνωση απειλητικών για την ζωή του εμβρύου καταστάσεων και την έγκυρη μαιευτική παρέμβαση.